Predaj, orná pôda, 11 270 m2, Liptovský Mikuláš, Demänová 36,00 EUR/m2 navrhnúť cenu

Pozemok na predaj, Demänová, Liptovský Mikuláš

Ponúkame na predaj veľký pozemok v extraviláne Demänovej.
Vzhľadom na lokalitu kde sa pozemok nachádza má veľký potenciál hlavne z investičného hľadiska.
Cena je 36€/m2 bez DPH
Rozmery pozemku pri ceste šírka cca 55m zadná šírka cca 48m dĺžka cca 270m.
Celková plocha pozemku je 11.270m2
Pozemok je momentálne zapísaný ako orná pôda.
Priamo z pozemku je to 5 km od centra Liptovského Mikuláša, 10 km lyžiarske stredisko Jasná Nízke Tatry, 9 km Aquapark Tatralandia, 19 km GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ.
Pozemok je zahrnutý v územnom pláne ako zmiešané územie s prevahou OV. 
Podľa VŠEOBECNE ZÁVAZNÉHO NARIADENIA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ je jeho funkčné využitie nasledovné:
 
Prevládajúce
 
Funkčné využitie formujúce typický verejný charakter prostredia s koncentráciou zariadení občianskej vybavenosti celomestského a regionálneho významu vytvárajúce predpoklady pre uspokojovanie širokej škály potrieb obyvateľov i návštevníkov mesta Najmä: administratíva, zariadenia obchodu celomestského i regionálneho významu, služieb, kultúry, zábavy, zariadenia verejného stravovania a prechodného ubytovania, zariadenia školstva, zdravotníctva, soc. starostlivosti, zariadenia zábavy,...
 
Prípustné
 
Funkčné využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi prevládajúci charakter a kvalitu prostredia. Najmä: bytové domy s polyfunkčným parterom, rodinné domy s integrovanými zariadeniami OV v existujúcej zástavbe, vhodne začlenené do okolitého prostredia, rodinné domy v existujúcej zástavbe (so zastúpením rodinných domov) vhodne začlenené do okolitého prostredia, bytové domy v existujúcej zástavbe (so zastúpením bytových domov) vhodne začlenené do okolitého prostredia, zariadenia výrobných služieb a drobnej výroby bez neprimeraných negatívnych dopadov na okolie, zariadenia pre šport a rekreáciu, služobné byty v objektoch občianskej vybavenosti, areály obrany štátu, obslužné komunikácie, zariadenia verejnej dopravy bez neprimeraných negatívnych dopadov na okolie, plochy a objekty statickej dopravy, hromadné garáže vhodne začlenené do okolitej zástavby, špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu (heliport, zar. vodnej dopravy,...) – podmienené preverením podrobnejšou dokumentáciou,  zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia, plochy upravenej zelene, ČSPH ako súčasť objektov a areálov občianskej vybavenosti, ...
 
Neprípustné
 
Funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi na okolie (hluk, prach, exhaláty,...) narúša charakter prostredia a neprimerane limituje možnosti využitia priľahlých pozemkov pre lokalizáciu zariadení občianskej vybavenosti. Najmä: rodinné a bytové domy (mimo objektov v existujúcej zástavbe) narúšajúce charakter okolitej zástavby, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, stavebníctva, sklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne druhotných surovín/, zariadenia energetiky lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité prostredie /fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň,.../, zariadenia nadradených systémov energetiky, zariadenia pohrebníctva /cintoríny, urnové háje, krematóriá/, samostatne stojace ČSPH,...

 • Cena 36,00 EUR/m2 navrhnúť cenu
 • Vložené 11. 10. 2016
 • Číslo inzerátu AR-02G7-109794 (12811)
 • Lokalita Demänová
 • Príjazd asfaltová cesta
 • Pozemok mierne svahovitý
 • Možnosti využitia rodinná rekreácia
 • Terajšie využitie nevyužívané
 • Pripravenosť k výstavbe schválené v územnom pláne
 • Kanalizačná prípojka v dosahu
 • Elektrická prípojka v dosahu
 • Vodovodná prípojka v dosahu
 • Forma vlastníctva firemný
 • Výmera pozemku celkom 11270 m2

Kontaktovať makléra

Ing. Anna Ogoreková
Ing. Anna Ogoreková Telefón: +421918393399 E-mail: anna.ogorekova@realityalpia.sk

Dbáme na ochranu osobných údajov, viac informácií nájdete tu 
 
Kontaktovať
Alpia, s.r.o A.Kmeťa 24 03601 Martin Telefón: +421915445670 E-mail: lukas.lucansky@realityalpia.sk Web:
 

Podobné reality

Orná pôda, Predaj, Liptovský Mikuláš

Predaj, orná pôda, 10 000 m2

Liptovský Mikuláš 16,00 EUR/m2

TOPlist TOPlist